Algemene Voorwaarden Volgens ICTWaarborg – B2B

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De

Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van

zakelijke dienstverlening die deelnemers van ICTWaarborg kunnen aanbieden, namelijk:

Module A. Algemeen

Module B. Ontwikkeling (web)applicaties

Module C. Hosting / SaaS

Module D. Hardware

U kunt onze Algemene Voorwaarden hier inzien.